ISA 101 - Contas

Přejít na obsah
Technická pomoc Cimplicity HMI - rekonstrukce ŘS Teplárna Malešice
Odsíření kotlů teplárny v Český Budějovicích
Dodavatel řešení v oblasti průmyslové automatizace.
ISA 101 - High Performance HMI
Výbor ISA101 stanovuje  normy, doporučené postupy a / nebo technické zprávy týkající se rozhraní člověk - stroj  ve výrobních aplikacích.
Norma slouží jako vyčerpávající soubor pokynů vytvořených s cílem pomoci organizacím navrhovat, budovat a provozovat efektivní HMI. Podle autorů je primárním účelem normy (a jejích doprovodných technických zpráv) pomoci uživatelům pochopit základní koncepty HMI a snáze přijmout styl rozhraní člověk-stroj, který norma doporučuje.
Standard není zamýšlen jako hotový soubor pokynů, které by měly společnosti dodržovat. Norma je spíše souborem kritérií, která organizacím dávají směr, jak vytvořit sadu standardů pro rozhraní člověk-stroj. Sada nástrojů je navržena tak, aby obsahovala  šablony zobrazení, statické a dynamické grafické symboly.
Ukázky dynamických grafických objektů SmartObjects vyvinutých pro systém GE Digital – Cimplicity HMI
Grafika byla zpracována  podle ISA High Performance Graphics Standards
Petr Koubek
Contas Engineering
Nerudova 1394
349 01 Stříbro
Created by GrafikStudio.cz

E-mail: info@contas-e.cz
Telefon: +420 374 622 189
Mobil: +420 737 886 546

Návrat na obsah